Biografija

Dr Marija Ristić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu juna 2016. godine.

Uporedo sa fakultetskim obrazovanjem svoja interesovanja i saznanja u oblasti fitnesa prvo stiče kao zaposlena na mestu zdravstvenog saradnika, a potom kao i fitnes trener beogradskog fitnes kluba Motion. Nakon toga, od 2018.godine se okreće samoistraživačkom radu u oblasti zdravlja mišića karličnog dna i njihovog uticaja na celokupno zdravlje žena.
2021. godine kroz pokretanje IG naloga @dr.marija.ristic svoja saznanja počinje sa deli sa širom javnošću.

Lični cilj

"Moj cilj je osvešćivanje svih, a prvenstveno žena, da je svaki aspekt zdravlja važan. Da kvalitet života ide pod ruku sa zdravljem. Da nije sramota imati bilo koji tabu problem.

Taj tabu problem nije tabu, već samo problem za koji možemo i treba da nađemo adekvatno rešenje, koje dolazi iz pronalaska uzroka.

Stoga ne postoji ništa sramotno kada se radi o zdravlju. Nije sramota biti zdrav.

Hvala vam svima pojedinačno što ste tu, sa mnom u prvim redovima da pravimo promenu."

Zdravlje dolazi iz pozicije svesti i ophođenja prema sebi u odnosu na telesne, duševne, socijalne potrebe. Svest bića i njegovog funkcionisanja dolazi iz svesti tela. Svest tela dolazi kroz upoznavanje njegovih osnovnih funkcija i rada na istim, kako bi se podigao njihov kvalitet, a te promene će se kao bumerang odraziti na podizanje kvaliteta zdravlja. Podizanje kvaliteta zdravlja žene, je primarna vizija i misija svega čime se bavim kroz plasiranje sadržaja koji stvaram.